Välkommen till Kämo Mekaniska AB

 

Kämo Mekaniska AB är ett familjeföretag som startades på 1970-talet.

Inriktningen har hela tiden legat på legotillverkning i sektorn för skärande bearbetning med CNC-fräsning och företrädelsevis i mindre och medelstora serier.

 

Vi har succesivt vuxit både kunskapsmässigt och storleksmässigt till att idag vara en komplett mekanisk verkstad.

 

Vi utför fräsning, svarvning, borrning och gängning i olika material och förutom vår egen bearbetning tar vi ansvar för andra verkstadsarbeten än de vi själva kan utföra. T.ex mätning och ytbehandling.

 

Lång och gedigen verkstadserfarenhet gör att vi kan erbjuda legotillverkning med stor flexibilitet och kundanpassning.

 

Specialitet:

Vi är specialiserade på maskinbearbetning av enstyck till medelstora serieproduktioner i rostfritt och aluminium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Kämo Mekaniska AB                Tel: 0586-724080                Hemsida: www.kamomek.se

           Noravägen 101                          Fax: 0586-724085                      Email:info@kamomek.se

           691 54 KARLSKOGA